Tep Star / tepovanie a čistenie

Filter
Cena
Koch CHemie Fine Cut Pad - Stredne jemný leštiaci kotúč 76 mmdo 2 dní5.80 € Koch CHemie Fine Cut Pad - Stredne jemný leštiaci kotúč 76 mmStredne abrazívna špongia na odstraňovanie mierneho zvetrávania a škrabancov pomocou Fine Cut F6.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily, umožňuje Koch Chemie Fine Cut Pad, stredne jemný leštiaci kotúč 126 mmdo 2 dní10.00 € Koch Chemie Fine Cut Pad, stredne jemný leštiaci kotúč 126 mmStredne abrazívna špongia na odstraňovanie mierneho zvetrávania a škrabancov pomocou Fine Cut F6.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily, umožňuje Koch Chemie Fine Cut Pad, stredne jemný leštiaci kotúč 150 mmdo 2 dní11.20 € Koch Chemie Fine Cut Pad, stredne jemný leštiaci kotúč 150 mmStredne abrazívna špongia na odstraňovanie mierneho zvetrávania a škrabancov pomocou Fine Cut F6.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily, umožňuje Koch Chemie Heavy Cut Pad - Rezný kotúč 76 mmdo 2 dní6.70 € Koch Chemie Heavy Cut Pad - Rezný kotúč 76 mmAbrazívna brúsna hubka určená na odstránenie silne zvetraných lakov a hlbokých škrabancov pomocou Heavy Cut H9.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné Koch Chemie Heavy Cut Pad, rezný kotuč 126 mmdo 2 dní11.90 € Koch Chemie Heavy Cut Pad, rezný kotuč 126 mmAbrazívna brúsna hubka určená na odstránenie silne zvetraných lakov a hlbokých škrabancov pomocou Heavy Cut H9.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné Koch Chemie Heavy Cut Pad, rezný kotúč 150 mmdo 2 dní12.90 € Koch Chemie Heavy Cut Pad, rezný kotúč 150 mmAbrazívna brúsna hubka určená na odstránenie silne zvetraných lakov a hlbokých škrabancov pomocou Heavy Cut H9.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 126 mmdo 2 dní11.40 € Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 126 mmVysoko kvalitná špeciálna leštiaca špongia na odstránenie ľahkých škrabancov, hologramov a stôp leštenia pomocou Micro Cut M3.02 Micro Cut & Finish P3.01. Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 150 mmdo 2 dní11.40 € Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 150 mmVysoko kvalitná špeciálna leštiaca špongia na odstránenie ľahkých škrabancov, hologramov a stôp leštenia pomocou Micro Cut M3.02 Micro Cut & Finish P3.01. Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 76 mmdo 2 dní6.40 € Koch Chemie Micro Cut Pad - Finálny kotúč 76 mmVysoko kvalitná špeciálna leštiaca špongia na odstránenie ľahkých škrabancov, hologramov a stôp leštenia pomocou Micro Cut M3.02 Micro Cut & Finish P3.01. Koch Chemie One Cut Pad 150 mm - Stredný leštiaci kotúčdo 2 dní12.90 € Koch Chemie One Cut Pad 150 mm - Stredný leštiaci kotúčStredne abrazívna špongia na odstraňovanie mierneho zvetrávania a škrabancov pomocou Fine Cut F6.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily, umožňuje Koch Chemie Polish & Sealing Pad - Voskovací kotúč 126 mmdo 2 dní8.80 € Koch Chemie Polish & Sealing Pad - Voskovací kotúč 126 mmZvlášť mäkký kotúč pre konečnú úpravu k úspornému a rovnomernému naneseniu uzatváracích produktov ako 1K-Nano alebo Lack-Polish grün P1.01. Malá výška Koch Chemie Polish & Sealing Pad - Voskovací kotúč 150 mmdo 2 dní9.90 € Koch Chemie Polish & Sealing Pad - Voskovací kotúč 150 mmZvlášť mäkký kotúč pre konečnú úpravu k úspornému a rovnomernému naneseniu uzatváracích produktov ako 1K-Nano alebo Lack-Polish grün P1.01. Malá výška

Update cookies preferences